اخبار و مطالب متنوع آموزشی در هنر گرافیک

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

نام كلاس: دوم  معماري

نام دبير:

 

مدیریت آموزش و پرورش الیگودرز

هنرستان حرفه اي آيت ا... كاشاني

سال تحصیلی13

دی ماه

 

محل مهر آموزشگاه

درس: مباني هنر هاي تجسمي

تاريخ:    / 10 / 13

وقت: 40 دقيقه

 

 

 

1- کنتراست را تعریف کنید؟ ( 2 نمره)

 

 

2- تعریف ریتم در هنرهای تجسمی را بنویسید؟(2نمره)

 

 

3- انواع ریتم را فقط نام ببرید؟ ( 2نمره)

 

 

4- فضا سازی در آثار تجسمی بر چند گونه است؟ فقط نام ببرید. (2نمره)

 

 

5- بافت را تعریف کنید؟(2نمره)

 

 

6-  تعریف حجم را بنویسید؟( 2 نمره)

 

 

7- انواع بافت را نام ببرید؟ ( 1 نمره) سه روش از روش های  ایجاد بافت را بنویسید؟( 5/1 نمره)

 

 

8- با یک مثال تفاوت میان دیدن و نگاه کردن را توضیح دهید؟ (2نمره)

 

 

9- چه عواملی در ترکیب یک عنصر بصری دخالت دارند؟(5/1 نمره)

 

 

10- ایجاد تغییر رنگ و تیرگی در فضای واقع گرا چگونه است؟ شرح دهید.( 2نمره)

 

 

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام و نام خانوادگی:

نام کلاس: سوم معماری

نام دبیر: 

باسمه تعالی

مد یریت آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز

هنرستان حرفه ای  آیت الله کا شا نی

دی ماه

درس: مبانی هنرها تجسمی

تاریخ امتحان:    / 10/13

وقت:  30 دقیقه      بارم :  8 نمره

 

ردیف

سوالات

بارم

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

13

کدام مورد زیر در قالب هنرهای تجسمی قرار نمی گیرد؟

الف عکاسی، گرافیک، نقاشی                                       ب طراحی، مجسمه سازی، معماری         

ج طراحی صنعتی، عکاسی، گرافیک                           د سینما ، موسیقی ، خوشنویسی

 

کدام مورد از عناصر بصری هستند؟

الف نقطه ، خط ، رنگ                                                     ب رنگ ،شکل ، سطح           

ج بافت ، اندازه ، تیرگی و روشنایی                                 د-  هرسه مورد

 

چه عواملی برای بهتر دیدن به غیر از چشم و نور لازم است؟ نام ببرید

 

نقطه در زبان هنر تجسمی را تعریف کنید؟

 

خط را در هنر تجسمی تعریف کنید؟

 

جهت های خط را نام برده و حالت های آن را بنویسید؟

 

کنتراست را توضیح دهید؟

 

شکلی که دارای دو بعد طول و عرض باشد............ نامیده می شود؟

 

 

...............شکل کاملی است که حرکت جاودانه و مداومی را نشان می دهد؟

 

 

مربع نماد........... استحکام و سکون است.

 

 

سه عاملی که در به وجود آوردن یک ترکیب موفق بصری الزامی است را نام ببرید؟

 

 

در هنرهای تجسمی درک بافت ها و مقایسه آن ها معمولا با دیدن و به صورت.......... اتفاق می افتد

 

انواع بافت را نام برده و یکی را به دلخواه و به طور مختصر توضیح دهید؟

 

25/.

 

 

 

 

25/.

 

 

5./.

 

 

5./.

 

 

5./.

 

75/1

 

1

 

 

25./.

 

 

25./.

 

 

 

25./.

 

 

75./.

 

 

 

25./.

 

5/1

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت ۸:۲۴ قبل از ظهر  توسط علیرضا  |